Personal

Vi är ett arbetslag på 5 pedagoger med olika arbetslivserfarenhet och utbildningar. Gemensamt för oss alla är att vi ser musik, sång, rörelse och kreativt skapande som en naturlig del av vår dagliga verksamhet.

Genom att vara närvarande pedagoger ser vi barnens behov och kan gynna deras individuella utveckling och lärande.

Vi som arbetar på Pingvinen är:

Gabriela Martinez – Rektor

Cecilia Clark

Monika Nilsson

Maria Änghede

Christin Behrens

Vid behov har vi vikarier. Vi har även personal som arbetar i köket och med städning.

Lediga tjänster

Vi söker timvikarier, vid intresse kontakta rektor.