Föräldrakooperativ

Att ingå i vårt föräldrakooperativ innebär att alla familjer är medlemmar i Pingvinens förskola. Tillsammans med personalen formar vi förskolans verksamhet och arbetar för en bra miljö för våra barn. Den öppna dialogen med pedagogerna innebär att man som medlem har möjlighet att känna delaktighet och vara med och påverka barnens vardag.
För oss är föräldrakooperativet Pingvinen:

  • Trygghet
  • Delaktighet
  • Gemenskap
  • Engagemang
  • Bra personal
  • Familjekänsla

Att vara förälder på Pingvinen innebär att hjälpa till med:

• Vara med och storstäda en gång per termin
• Delta i fixardagar- vi förbättrar inne- och utemiljön på Pingvinen tillsammans! Målar, snickrar, syr och fixar.
• Delta i arbetsgrupp inne eller ute

Vi ordnar gemensamma aktiviteter för föräldrar och barn t ex ”after dagis”, utflykt mm. Vid högtider ordnas firande t ex frukost, fika eller sångstund tillsammans. Vid sommaravslutningen har vi haft knytkalas.

De flesta familjer brukar vid någon period delta i styrelsens arbete på Pingvinen.