Om Pingvinen

”På Pingvinen använder vi glädje och humor i det pedagogiska arbetet kring barnens lärande.”

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik och ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Detta tillsammans tror vi lägger grunden för ett livslångt lärande!

Vi inspireras av Reggio Emilias förhållningssätt som bygger på tron på människans möjligheter. Alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. I samklang med Reggio Emilias filosofi är sång, musik, drama och annat skapande en röd tråd genom hela vår förskoleverksamhet som präglar barnets vardag hos oss. Att vistas utomhus i naturen är viktigt och Pingvinen ligger bara ett stenkast från St Hans backar och dit går vi varje måndag.

Vi jobbar för att skapa en stressfri miljö både för barn och vuxna och delar därför så ofta vi kan in oss i små grupper. För barnens trygghet har vi en tydlig struktur där barnens delaktighet är viktig och barnen är med och formar sin vardag utefter sina intressen och behov.

Så här kan en dag på Pingvinen se ut:
07.30 Pingvinen öppnar (Måndagar & Fredagar är utelämning)
08.30 Fruktstund
09.00 Varje måndag går vi iväg till St Hans backar. Bollek, rytmik, musikgrupp. Bygg & konstruktion eller konstskola.  På fredag har vi ”hela huset sjunger & dansar”
11.00 Sångstund innan lunch
11.15 Lunch
12.00 Sov eller läsvila
13-14 Egen lek
14.00 Mellanmål
14.30 Går ut på gården eller lekplatsen och leker
17.15 Pingvinen stänger