Om Pingvinen

På vår förskola arbetar vi med fokus på barnets psykologiska behov av god omsorg och nära förtroendefulla relationer till vuxna som en pedagogisk utgångspunkt. Vi strävar efter att skapa en stressfri miljö för både barn och vuxna och delar därför så ofta vi kan in oss i små grupper. För att skapa så mycket trygghet som möjligt arbetar vi efter anknytningsteorin där tillit i barnets relationer till vuxna är det viktigaste.

Tillitsbaserad pedagogik

Den tillitsbaserade pedagogik som vi använder oss av har ett brett vetenskapligt stöd och man vet idag att kvaliteten på de relationer barnet har är den viktigaste faktorn för lärande och utveckling hos ett barn. Vårt pedagogiska synsätt är också det fundament som all vår verksamhet vilar på.

Reggio Emilia

För några år sedan började vi fördjupa oss i Reggio Emilias förhållningssätt som bygger på tron på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Vi blev inspirerade och har sedan dess utvecklat vår verksamhet åt det hållet. I samklang med Reggio Emilias filosofi ser vi sång, musik, drama och annat skapande som en del av ett utvecklande lärande som ska prägla barnets vardag hos oss.