Föräldrakooperativ

Att ingå i vårt föräldrakooperativ innebär att alla familjer är medlemmar i Pingvinens förskola. Tillsammans med personalen formar vi förskolans verksamhet och arbetar för en bra miljö för våra barn. Den öppna dialogen med pedagogerna innebär att man som medlem har möjlighet att känna delaktighet och vara med och påverka barnens vardag.
För oss är föräldrakooperativet Pingvinen:

  • Trygghet
  • Delaktighet
  • Gemenskap
  • Engagemang
  • Bra personal
  • Familjekänsla

…och nej, på vårt föräldrakooperativ behöver man inte städa varje vecka eller laga mat. Däremot värt att nämna så blir det en påse tvätt två gånger per termin, en storstädning och två avlösningar samt att man är med i en arbetsgrupp ex. inne mjuk där man ibland får laga ett gosedjur eller två.

Dessutom har vi en vårfest för alla föräldrar!